0939 654 386

HỒ SƠ NHÂN VIÊN

Trần Hoàng Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Giám Đốc Điều hành

Số điện thoại 070 787 9996


LIÊN HỆ


Phone: 070 787 9996
Email: tuan.tha@matbangcantho.com

THÀNH TÍCH

Số Hợp đồng mặt bằng:
Số Hợp đồng nhà ở:
Đất bán:
Đơn vị thương hiệu đối tác

Loading