0939 654 386

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế sớm hướng dẫn thu thuế đối với người cho thuê nhà đảm bảo đúng quy định

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế sớm hướng dẫn thu thuế đối với người cho thuê nhà đảm bảo đúng quy định
MATBANGCANTHO.COM– Liên quan đến nội dung thu thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê nhà và các nội dung khác trong Thông tư 40/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính thông tin cho biết đã giao Tổng cục Thuế sớm có văn bản hướng dẫn cơ quan thuế địa phương triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian qua, dư luận người dân quan tâm đến một số nội dung về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Thông tư 40), đặc biệt là nội dung liên quan đến thu thuế đối với cá nhân cho thuê nhà.

Theo đó, Thông tư 40/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định cá nhân có tài sản cho thuê có thu nhập dưới 100 triệu đồng không phải nộp thuế.

Tuy nhiên, trong phần ví dụ, Thông tư 40 nêu: ông B phát sinh hợp đồng cho thuê nhà với thỏa thuận tiền cho thuê là 10 triệu đồng/tháng trong thời gian từ tháng 10/2022 đến hết tháng 9/2023. Như vậy, doanh thu thực tế năm 2022 là 30 triệu đồng nhưng tổng doanh thu tính theo 12 tháng của năm 2022 là 120 triệu đồng, doanh thu thực tế năm 2023 là 90 triệu đồng nhưng tổng doanh thu tính theo 12 tháng của năm 2023 là 120 triệu đồng. Do đó, ông B thuộc trường hợp phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh của năm 2022 và năm 2023 theo hợp đồng trên.

Ví dụ này khiến nhiều người bức xúc khi doanh thu thực tế không đến 100 triệu đồng vẫn phải nộp thuế. Đặc biệt trong 2 năm 2020 – 2021, dịch bệnh COVID-19 khiến khách thuê đề nghị giảm tiền thuê hoặc trả nhà, người có tài sản cho thuê chịu ảnh hưởng nặng nề.

Liên quan vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, việc thực hiện Thông tư 40 trong đó có các nội dung về chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh của cá nhân (GTGT, TNCN) phải được đảm bảo theo đúng quy định của các Luật thuế có liên quan. Theo đó, cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế. Trường hợp trong năm cá nhân đã khai, nộp thuế và đến cuối năm tự xác định doanh thu trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì cá nhân được đề nghị xử lý hoàn trả hoặc bù trừ vào số phải nộp phát sinh của kỳ sau theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế tiếp tục tăng cường các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế; giải đáp kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, đặc biệt là việc cung cấp các dịch vụ Thuế điện tử để cá nhân, hộ kinh doanh có thể khai, nộp và hoàn thuế điện tử thuận lợi.

Ngoài ra, để giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế do tác động của đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP. Theo đó, cá nhân cho thuê tài sản phát sinh thuế TNCN phải nộp trong năm 2021 sẽ chưa phải nộp thuế cho đến ngày 31/12/2021.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế sớm có văn bản hướng dẫn cơ quan thuế địa phương triển khai Thông tư số 40 theo đúng quy định của pháp luật.

Loading