0939 654 386

Chiến thuật Osiris 16/7

Phân chia team

Team 1

1 Gàkho (key rally)
2 Hào key def
3 Gà ruti
4 SN SYN
5 Quý Cao
6 Khoa Tiên Sinh
7 HIếu Bz
8. Việt Bắc
9. Hoanggia
10. Nam Tinh Hệ

Team 2

1 RE ATK (key rally)
2 RE Kieno5 key def
3 HR Minh giới
4 HR Hương
5 HR Alantu01
6 Sydius
7 Cloud
8 Penji
9 Leev587
10 Bánh bao

Team 3

1 UN Anh chỉ huy bảo vệ rương
2 Tâm25 chỉ huy móc mỏ

3 UN An
4 Gà lắc
5 Gà con
6 OsmanGazi61
7 Tiger
8 Luna87
9 Pipa
10 Anh Tào Tháo

Giai đoạn chuẩn bị

Lưu ý: chuẩn bị sẵn đội quân mình sử dụng ở khay,
Những đội cần phải có Kị t1, 1 đạo tối thiểu 50k Kị t4, 1 đạo Bộ binh hoặc mix troop, 2 – 3 đạo farm

Giai Đoạn 1

  1. các bạn được chỉ định ưu tiên dùng kị t1 chiếm đóng Obilisk và đền thờ phe mình

2. Join rally ATK hoặc Gàkho chỉ kị T3-4 Ưu tiên T4, không để xe vào Rally

Nếu thành công chiếm được obilisk đối phương, ưu tiên Kiêno5 Tele ra Obilisk đối phương để thủ

3. Chiếm đóng thành công Obilisk bên phe mình, mọi người dịch chuyển theo phân công từng team

4. Luôn lưu ý Farm Lạc Đà

5. Đội Thu thập do UN ANH chỉ huy luôn xem thời gian chiếc rương và đặt cảnh báo, nhiệm vụ chiếm đền thờ chiến tranh cùng phe để di chuyển rương về

6. Đội móc mỏ thanh tâm chỉ huy đánh dấu các mỏ lạc đà của đối phương đang farm, huy động đội mid đi phá farm đối phương, lưu ý không đi quá xa để có trở về mid bất cứ lúc nào

Giai đoạn 2

Các công trình còn lại mở ra

Team 2 Ưu tiên đi chiếm công trình phía đối phương

Team 1 Ưu tiên chiếm công trình bên phía mình,

Giai đoạn 3

Chiếc rương còn 3 – 5 phút chuẩn bị mở UN Anh đặt chỉ dấu gọi mọi người về mid
Lưu đội chặn đường bên địch lấy rương hãy sử dụng chỉ huy AE


Loading